IK BEN ARBO PROFESSIONAL

Als arboverpleegkundige (of verpleegkundige met ruime ervaring in verzuimbegeleiding) begeleid ik onder de verantwoordelijkgeid van de bedrijfsarts verzuimende werknemers. Daarbij voer ik tal van verrichtingen uit waarbij een groot beroep wordt gedaan op mijn beoordelingsvermogen, objectoveringsvermogen, en inlevingsvermogen, en vooral ook op mijn gezonde verstand. Hierbij is een nauwe samenwerking met de bedrijfsarts.

Ik ben een generalist die van vele markten thuis is en door mijn laagdrempeligheid ben ik bij uitstek toegankelijkheid voor werknemers die een hulpvraag hebben gerelateerd aan het werk.

Evenwicht

De grote kunst is om een goed evenwicht te vinden tussen de medisch inhoudelijke objectieve beoordeling en het zorgaspect. Door uit te gaan van de brede definitie van Positieve Gezondheid, waarbij nadrukkelijk ook wordt gestuurd op de eigen regie van het individu, wordt vanuit verschillende invalshoeken gewerkt aan verlaging van het verzuim. En dit levert positieve resultaten op, wat mijn werk zo bijzonder maakt en wat heel veel voldoening geeft. Hiermee help je immers zowel de werknemer als de werkgever!