IK BEN BEDRIJFSARTS

Als bedrijfsarts van Laboritas ben ik eindverantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van onze klanten. Daar waar nodig stuur ik nadrukkelijk op het resultaat. Hierbij wordt ik ondersteund door capabele collega’s.

Bedrijfsgeneeskundig team

We werken met kleine en flexibele teams, onze ‘bedrijfsgeneeskundige teams’. Hierin werken vaak een of meerdere arboverpleegkundigen en soms ook een bedrijfsfysiotherapeut. Samen komen we tot een concreet resultaat. Mijn beoordelingsvermogen is hierbij van cruciaal belang, maar even zo belangrijk is mijn inlevingsvermogen en de capaciteit om werknemer en werkgever mee te nemen op de weg naar werkhervatting en duurzaam herstel.

Werknemer heeft regie over zijn eigen gezondheid

Belangrijk hierbij is om de partijen goed in hun rol te laten; de werkgever faciliteert de verzuimbegeleiding en wordt daarin ondersteund door de bedrijfsarts. De werknemer wordt vooral ook gestimuleerd om zelf de regie te nemen in zijn eigen herstel. Het gezondheidsbegrip conform Positieve Gezondheid is hierbij van grote toegevoegde waarde en geeft veel handvatten om de werknemer te begeleiden naar herstel.