Werken onder taakdelegatie

Veranderende omstandigheden vragen om nieuwe oplossingen! In de huidige markt is inmiddels een nijpend tekort aan bedrijfsartsen ontstaan. En dat tekort zal de komende tien jaar alleen maar toenemen. Laboritas ziet dat als een kans! Wij vinden dat goede bedrijfsgezondheidszorg niet uitsluitend afhankelijk hoeft te zijn van de bedrijfsarts. Wel heeft deze hierin een cruciale rol. Laboritas werkt met kleine, goed op elkaar ingespeelde professionals in een bedrijfsgezondheidszorg-team onder leiding van een ervaren bedrijfsarts. Binnen het team kan de bedrijfsarts een deel van zijn taken uitbesteden (delegeren) aan andere teamleden. Dit zijn altijd arbo-professionals met een BIG-registratie. De bedrijfsartsen van Laboritas hebben al geruime ervaring op gedaan met het werken met arboprofessionals onder taakdelegatie. Laboritas heeft dit model tot in de kleinste details uitgewerkt. Een bedrijfsgezondheidszorg-team werkt regionaal, dus bij u in de buurt!